Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xzfcte
15:19
Mamy po kilkanaście lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.
— znalezione
xzfcte
13:05
9641 e1df 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viawakemeupx wakemeupx
14:12
0405 8066 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacountingme countingme
xzfcte
14:12
4083 ca00
Pierwsza zasada życia, tak często niej zapominam.
Reposted fromhestjapa hestjapa
xzfcte
14:11
4119 698f
Reposted fromhestjapa hestjapa
xzfcte
14:10
4147 1107
Reposted fromhestjapa hestjapa
xzfcte
13:46
xzfcte
13:46
xzfcte
13:45
1097 5df8
xzfcte
13:41
2241 4271 500
xzfcte
13:40
9739 fb13
Reposted fromnyaako nyaako viakonwalia konwalia
xzfcte
13:40
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viakonwalia konwalia
xzfcte
13:39
9867 fcdc
Reposted fromnonapewno nonapewno viaextract extract
xzfcte
13:38
9183 1825
Reposted fromkrzysk krzysk viaextract extract
xzfcte
13:35
xzfcte
14:41
xzfcte
14:41
9878 aaf7 500
Reposted fromsoSad soSad viaextract extract
xzfcte
14:41
3269 e8f8
Reposted fromdusielecc dusielecc viawakemeupx wakemeupx
14:41
1920 b2fc 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viawakemeupx wakemeupx
xzfcte
14:40
9930 2373 500
Reposted frommissmaya missmaya viabomdia bomdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl